Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Maybe not, maybe yes?!

And in fact you know what? You never what life brings to you. So you better live every day like it's your last! Take risks, go out, make friend etc. because who knows? Maybe tomorrow you'll be dead! That's what I did! And you know, the result wasn't so bad as I expected it to be. So, for now at least, I'm good! Or don't I?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου