Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Dead

You never know things will come up. All you can do is hope for the best. So that's what I did. And for once more I was disappointed. It could have been worse, but it wasn't what I was hoping for. Today was just a useless day. I hope I've never lived today. Goodnight.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου