Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Limits

In your life you will have to decide for a lot of things. But there will always be limits. These limits will either tear you apart or help you. You can't know which of the two will happen but do you take the risk? It's in your hand, it's your decision. So, what should I do?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου