Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Shit

I told him. Everything. But I'm afraid of the consequences. Why? I should be feeling well with myself but no. I am crying in an empty classroom. I feel like I did the right thing but why is it such a shity feeling? I just want everything to be okay. Is it so hard?!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου